วิวัฒนาการของสังคม

ความสำเร็จนี้เกี่ยวข้องกับทัศนคติของสังคมเกาหลีใต้ที่มีต่อวิดีโอเกมเป็นโอกาสที่จะมีช่วงเวลาที่ดีหรือไม่? และการถกเถียงกันว่ามันเป็นวัฒนธรรมของร้านกาแฟคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของนักเล่นเกมชาวเกาหลีที่มีชื่อเสียงที่สุดในแง่ของขนาดของเงินรางวัลในการแข่งขัน e-sports นั้นยากที่จะท้าทาย วิวัฒนาการของสังคมมักจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไม่น่าแปลกใจที่มันเป็นรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางเกมวิดีโอที่พบว่าตัวเองอยู่ใน e-sports และในเรื่องนี้ศักยภาพของการพัฒนา e-sports ที่รวดเร็วและใกล้เคียงมาก